Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- SPREMAČICA, na određeno vrijeme, do 30.06.2017., na ne puno radno vrijeme, 15 sati tjedno, rad u Debeljaku

Upravno vijeće dječjeg vrtića "Zlatna lučica" Sukošan objavljuje upis u programe vrtića za 2016./2017. godinu:

- matični vrtić u Sukošanu, područni vrtić u Debeljaku, Program predškole u Gorici, Program predškole u Galovcu

Upisi se obavljaju u upravi vrtića u Sukošanu od 9 do 11 sati.

Opširnije možete vidjeti u Odluci o upisu djece u vrtić. (Odluku možete preuzeti OVDJE)

Zahtjev za upis možete preuzeti na stranici vrtića u rubrici za roditelje ili u upravi.

Od  9. svibnja 2016. do 31. svibnja 2016. započinje upis djece u program Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan i Debeljak.

Predaje se popunjen Zahtjev sa svim dokumentima koji su navedeni.

Ravnateljica:
Milica Ćoso

OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN

OBAVIJEST RODITELJIMA

Raspored obveza za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2016./2017. (labaratorijske pretrage, sistematski pregledi, test spremnosti) možete preuzeti ovdje.

 

Naziv naručitelja: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan
Sjedište: Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan
OIB: 24046905505
Evidencijski broj nabave: 01/2016-BN

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na trećoj  sjednici  donosi:

ODLUKU

o primanju radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  1. Za radno mjesto odgojiteljice predškolske djece na puno radno vrijeme, na određeno, godinu dana, za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  primljena je Antonela Kandić – stručna prvostupnica predškolskog odgoja iz Bibinja.

Predsjednice Upravnog vijeća

Mirjana Veleslavić Nadinić

KLASA:601-02/16-01/16

URBROJ:2198/03-3/2-15-2

Sukošan.23.03.2016.god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan