Novosti

kids read

Naziv naručitelja: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan
Sjedište: Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan
OIB: 24046905505
Evidencijski broj nabave: 01/2017-BN

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA LUČICA" SUKOŠAN

KLASA: 601-01/17-01/
URBROJ: 2198/03-3/1-17-1

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na svojoj devetoj sjednici održanoj 26. siječnja 2017. donosi:

ODLUKU

o primanju radnika

  1. Za radno mjesto odgojiteljice, na određeno puno rdano vrijeme, primljena je Tanja Jakšić – odgojiteljica predškolske djece

  2. Za radno mjesto odgojiteljice, na određeno radno vrijeme, 15 sati tjedno, primljena je Andrea Rogić – odgojiteljica predškolske djece

  3. Za radno mjesto spremačice, na neodređeno radno vrijeme, primljena je Katica Pavić.

Ravnateljica:

Milica Ćoso

Sukošan 31.01.2017. god.

Na temelju članka 26.st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Zlatna lučica” Sukošan na svojoj Sjednici održanoj 04.01. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno (do 30. 06. 2017. god.) /ne puno radno vrijeme - 15 sati tjedno

Na temelju članka 26.st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Zlatna lučica” Sukošan na svojoj Sjednici održanoj 04.01. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno  do 30. 06. 2017. god.) / puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan