Novosti

kids read

Na temelju članka 26. st 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtić „Zlatna lučica” Sukošan na svojoj 10. Sjednici održanoj 16.06. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, 2 izvršitelja/izvršiteljice na ne određeno /puno radno vrijeme - 40 sati tjedno

Dragi roditelji od 02.05.2017.god. do 31.05.2017. god. vrši se upis djece u programe Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“. 

Svi zainteresirani roditelji mogu predati zahtjev u upravi vrtića u Sukošanu od 9:30h do 11:30h. (Zahtjev možete preuzeti OVDJE)

Opširnije možete vidjeti u Odluci o upisu djece u vrtić. (Odluku možete preuzeti OVDJE)

OVDJE se nalazi "Plan upisa djece u Dječji vrtić Zlatna lučica za pedagošku godinu 2017./2018."

Popis dokumenata potrebnih za upis nalazi se u sklopu ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ na Internet stranici vrtića.

Predaje se Popunjen Zahtjev sa svim dokumentima koji su navedeni.

 


Ravnateljica: Milica Ćoso

Naziv naručitelja: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan
Sjedište: Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan
OIB: 24046905505
Evidencijski broj nabave: 01/2017-BN

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA LUČICA" SUKOŠAN

KLASA: 601-01/17-01/
URBROJ: 2198/03-3/1-17-1

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na svojoj devetoj sjednici održanoj 26. siječnja 2017. donosi:

ODLUKU

o primanju radnika

  1. Za radno mjesto odgojiteljice, na određeno puno rdano vrijeme, primljena je Tanja Jakšić – odgojiteljica predškolske djece

  2. Za radno mjesto odgojiteljice, na određeno radno vrijeme, 15 sati tjedno, primljena je Andrea Rogić – odgojiteljica predškolske djece

  3. Za radno mjesto spremačice, na neodređeno radno vrijeme, primljena je Katica Pavić.

Ravnateljica:

Milica Ćoso

Sukošan 31.01.2017. god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan