Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

- ZA ODGOJITELJA/ICU, na vrijeme od godinu dana, na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, rad u Sukošanu

UVJETI:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrda o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju kaznenog i prekršajnog postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starija od 6 mjeseci

Uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • sanitarnu iskaznicu
  • domovnicu

Natječaj traje od 19. 11. 2015. g. do 26. 11. 2015. g.

Zamolbe slati na adresu: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23206 Sukošan s naznakom za natječaj.

 

KLASA:601-02/15-01/

URBROJ:2198/03-3/2-15-1

Sukošan, 18.11.2015. god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan