Novosti

kids read

Javni poziv za odgojitelja/icu predškolske djece
(Objavljeno na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan 23. veljače 2015. i otvoren je do 4. ožujka 2015.)

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

Zahtjev za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu podnijeti poslodavci za:
1. Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,

2. do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Poslodavci koji mogu koristiti sredstva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
Poslodavci kod kojih je Zakonom ili zakonskim propisom obavezan stručni ispit ili radno iskustvo za zapošljavanje,
Poslodavci koji imaju osigurane uvjete za obavljanje poslova određenog radnog mjesta s odgovarajućim mentorom.
Zahtjevi za dodjelu sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te propisana dokumentacija predaju se na propisanom obrascu u područnom uredu Zavoda,prema sjedištu poslodavca.

Uvjeti i načini za korištenje sredstava za provođenje mjera u 2015. godini, kao i potrebna dokumentacija i obrasci zahtjeva dostupni su na web stranicama Zavoda www.hzz.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)

Mjesto rada:SUKOŠAN, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:2
Vrsta zaposlenja:Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Naknada za prijevoz:Djelomično

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska

Pismena zamolba: 23206 SUKOŠAN, M. GRDOVIĆA 6

Ravnateljica:
Milica Ćoso

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan