Novosti

kids read

Naziv naručitelja: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan
Sjedište: Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan
OIB: 24046905505
Evidencijski broj nabave: 01/2014-BN

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „zlatna lučica“ Sukošan i članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ravnateljica Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan dana 20. siječnja 2015. godine, donosi:

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru: Usluge cateringa za Dječji vrtić u Sukošanu i Debeljaku.

2. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: Zračna luka Zadar d.o.o.,UL.I.br.2/A, 23222 Zemunik Donji.

3. Cijena ponude ( jednog obroka ) bez PDV-a iznosi 11,90 kuna, , cijena ponude sa PDV-om iznosi 14,88 kuna.

4. Razlog odabira: :Ponuda je pravilna, prihvatljiva i prikladna te je prema kriteriju za odabir (najniža cijena), najpovoljnija.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objave a primjenjuje se od 01.02.2015.god.

6. Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

KLASA: 601-02/15-01/1
URBROJ: 2198/03-3/1- 15-2

Ravnateljica:
Milica Ćoso

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan