Novosti

kids read

DJEČJI VRTIĆ "ZLATNA LUČICA" SUKOŠAN

KLASA: 601-02/14-01/
URBROJ: 2198/03-3-14-3

Na temelju čl.37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13) te čl. 52 Statuta Dječjeg vrtića i čl.34 Statuta Općine Sukošan donesena je:

ODLUKA O IMENOVANJU RAVANETLJICE

DJEČJEG VRTIĆA "ZLATNA LUČICA"

Na trinaestoj sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan održanoj 05.12.2014. god. donesen je Prijedlog odluke o imenovanju Milice Ćoso za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na razdoblje od ( 4 ) četiri godine.

Općinsko vijeće Općine Sukošan na jedanaestoj sjednici održanoj 18.12.2014.god. potvrdilo je prijedlog Upravnog vijeća vrtića, te je Milica Ćoso imenovana ravnateljicom Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na razdoblje od četiri godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Mirjana Veleslavić Nadinić

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan