Novosti

kids read

Temeljem čl. 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl. 53. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan Upravno vijeće raspisuje 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan

UVJETI:

  • Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu originalnu presliku:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o ne kažnjavanju (sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od šest mjeseci
  • domovnicu
  • dokaz o radnom stažu (elektronski zapis- izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
  • sanitarnu iskaznicu
  • životopis

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23 206 Sukošan, s naznakom „natječaj za ravnatelja“.

Predsjednica Upravnog vijeća

Mirjana Veleslavić Nadinić

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan