Novosti

kids read

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta:

- ODGOJITELJA/ICE, na određeno nepuno radno vrijeme, 25 h tjedno (do 31. 5. 2015. g.), rad u Gorici, Galovcu

UVJETI:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • položen stručni ispit
  • potvrda o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju kaznenog i prekršajnog postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starija od 6 mjeseci

Uz prijavu priložiti:

  • životopis
  • sanitarnu iskaznicu
  • domovnicu

Natječaj traje od 21. 11. 2014. g. do 28. 11. 2014. g.

Zamolbe slati na adresu: Dječji vrtić „Zlatna lučica“ Sukošan, Marijana Grdovića 6, 23206 Sukošan s naznakom za natječaj.

 

KLASA:601-02/14-01/22

URBROJ:2198/03-03-14

Sukošan, 19.11.2014.god.

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan