Novosti

kids read

Poštovani roditelji/skrbnici

na temelju članka 4. Ugovora o dodjeli Financijskih sredstava općinama RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kojeg zastupa državna tajnica Željka Josić, dr. med. i Općina Sukošan koju zastupa Ante Martinac, načelnik; Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na svojoj osamnaestoj sjednici donosi:

ODLUKU

o izuzeću roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića


1. Roditelji se oslobađaju od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec svibanj 2022. godine
2. Roditeljima će biti uručeni računi na 0,00 kn

Sukošan, 28. 4. 2022.

DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA LUČICA“ SUKOŠAN
KLASA:601-01/22-11/
URBROJ:2198-3-3-2-22

Predsjednik Upravnog vijeća

Josip Torbarina

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan