Novosti

kids read

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u Dječji vrtić Zlatna lučica Sukošan za pedagošku 2021./2022. godinu, Dječji vrtić Zlatna lučica Sukošan objavljuje:

OBAVIJEST

o upisu djece u Dječji vrtić Zlatnatna lučica Sukošan u pedagoškoj godini 2021/2022.

A. ZAHTJEVI ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA

(dosadašnji korisnici usluga) podnose se: od 3. svibnja 2021. do 31. svibnja 2021. od 8:00 do 14:00 sati.

B. PRIJAVE ZA UPIS DJECE

(novoprimljeni) podnose se: od 3. svibnja 2021. do 31. svibnja 2021. od 8:00 do 14:00 sati.

Obrazac zahtjeva i prijave roditelji mogu preuzeti ispred objekta ili na mrežnoj stranici.

Ispunjeni zahtjevi i prijave (u omotnici) se mogu dostaviti u navedeno vrijeme i odložiti u kutiju koja će se nalaziti ispred dječjeg vrtića.

Dokumentacija za upis:

Za dosadašnje korisnike:
1. ispunjen obrazac zahtjeva za nastavak korištenja usluga,

2. potvrda liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (provjera urednog cijepljenja) ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva.

3. Potvrda vrtića o stanju dugovanja za usluge vrtića. (Potvrdu je moguće podignuti u uredu ravnateljice svakim radnim danom od 8:30h do 12:00h; u trenutku podnošenja zahtjeva roditelji ne smiju imati dugovanja)

Za novoprimljene korisnike:

Obavezna dokumentacija

1. ispunjen obrazac prijave za upis,
2. preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih djeteta,
3. dokaz o prebivalištu (preslike osobnih iskaznica oba roditelja),
4. potvrda liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (provjera urednog cijepljenja) ne starija od mjesec dana od dana podnošenja prijave,
5. preslika knjižice procijepljenosti djeteta,
6. potvrda stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (za dijete starije od 3 god.).

Dokumenti o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu

7. Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata,

8. za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu-ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu

9. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave),

10. za dijete samohranog roditelja: smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

11. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jedno roditeljska obitelj): presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

12. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu,

13. za dvoje djece predškolske dobi: rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih,

14. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb,

15. za dijete korisnika doplatka za djecu: rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu,

16. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: preporuka Centra za socijalnu skrb,

17. za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija ustanove zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću.

Sve informacije možete dobiti na: Tel: 023 393 313

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Ravnateljica: Milica Ćoso

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan