Za roditelje

rainbow

Istraživanja pokazuju kako sve veća izloženost ekranima (misli se na sve ekrane-tv-u, tabletima, mobitelima, kompjuterima itd.)od najranije dobi negativno utječu na razvoj mozga kod djece! Sve više roditelja uočava kod svog djeteta (najčešće u dobi od 2-3 godine) kako dijete ne komunicira. 

Sukob je dio čovjekova života, nešto što nije moguće izbjeći, a najčešće izbija među djecom predškolske dobi i završava kao problem. Za sukob kažemo da nije ni dobar ni loš pa ne treba stvarati odnose bez problema. 

Danas se predčitačke vještine smatraju važnim predznakom buduće čitačke, pa i opće školske uspješnosti. Početne predčitačke vještine možemo primijetiti već kod trogodišnjaka kao prepoznavanje i pamćenje rime.

Koliko sadržaj koji djeca gledaju na televiziji koristi ili šteti njihovu razvoju?

Znaju li roditelji koje crtane odabrati i treba li uopće raditi selekciju?

Što djeca razumiju od onoga što vide u crtanim filmovima?

Dragi roditelji predškolaca pročitajte nekoliko korisnih savjeta!

Slobodno vrijeme u obitelji važno je za komunikaciju i razvoj kvalitetnih odnosa u obitelji. Konvencija o pravima djeteta govori da dijete ima pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i razonodu primjerenu njegovoj dobi. Važnu ulogu u kreiranju dječjeg slobodnog vremena ima obitelj i njihova uključenost.

SAVJETI ZA RODITELJE

Mnogi roditelji nisu sigurni kada i koje glasove, slogove njihovo dijete treba producirati. Da bi malo upoznali mame i tate o urednom govorno-jezičnom razvoju njihove djece, iznosim vam stvari koje će vam kao roditeljima pomoći da nemate više sumnji kada i zašto.

PROGRAM NTC - SUSTAV UČENJA

Činjenica je da inteligencija ne ovisi samo o broju živčanih stanica već i o broju neuronskih veza. Period do sedme godine života je najdragocjeniji za formiranje novih veza. Kako stimulirati velike potencijale naših mališana prije polaska u školu?-pitanje je na koje odgovara Dr. Ranko Rajović i program NTC sustav učenja.

Od malih nogu učimo uz pomoć vježbanja i ponavljanja, pomoću pokušaja i pogrešaka; a to nam omogućuje da s vremenom usavršimo svoje sposobnosti i usvojimo nove vještine. Svakako svojim potomcima moramo dopustiti da iskuse uspjeh i neuspjeh, jer to u velikom mjeri pridonosi razvoju slike o sebi. Osobno nam po svoj prilici nije lako gledati kako dijete pada nakon što je napravilo svoje prve korake, ali moramo biti svjesni da su mališani žilaviji nego što mi to možemo i naslutiti.

Da bi suradnja roditelja i vrtića bila što bolja, poželjno je da roditelj ispunjava svoje obaveze:

 

 

 

 

Radost, igra i veselje to su naše vrtićke želje!

Općina SukošanZlatna luka Sukošan d.o.o.TZO SUkošan